Kurs „Technologie informatyczne wspomagające osoby z uszkodzonym wzrokiem”

  • 10 października 2022 10:01
  • IwonaBednarzak


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI". Ma on na celu podniesienie dostępności Uniwersytetu w latach 2019-2023 w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych.

Opis kursu

W ramach projektu realizowany jest kurs „Technologie informatyczne wspomagające osoby z uszkodzonym wzrokiem”. Adresowany jest on do wszystkich pracowników oraz studentów UPH, którzy są zainteresowani poznaniem takich zagadnień jak:

1.    W jaki sposób brak wzroku wpływa na możliwości korzystania z nowoczesnych technologii?

2.    Jakie są dostępne urządzenia elektroniczne wykorzystujące dotyk, słuch i resztki wzroku, które pomagają w pracy i nauce takim osobom?

3.    W jaki sposób osoby z uszkodzonym wzrokiem korzystają ze specjalistycznego oprogramowania powiększającego i mówiącego na komputerze i telefonie komórkowym?

4.    Jak można zapewnić osobom słabowidzącym i niewidomym dostęp do literatury i kultury za pomocą urządzeń elektronicznych i oprogramowania?

Program kursu

1.    Specyfika posługiwania się komputerem przez osoby niewidome i słabowidzące, praca z klawiaturą – skróty klawiszowe, techniki słuchowo-wizualne, słuchowo-dotykowe, praca bez użycia myszki.

2.    Oprogramowanie powiększające i odczytujące zawartość ekranu dla różnych systemów operacyjnych – specyfika pracy z tego typu oprogramowaniem.

3.    Dostęp do treści internetowych. Standardy WCAG i ARIA i ich zastosowanie.

4.    Specyfika pracy niewidomych i słabowidzących z popularnymi programami np. pakiet Office, programy pocztowe, eksploratory plików, itd.

5.    Tworzenie dokumentów brajlowskich i problemy związane z prawidłowym przygotowaniem wydruku tekstu i tyflografiki. Dostępne oprogramowanie.

6.    Tworzenie materiałów audio i wideo, audiodeskrypcja filmów, praca z dźwiękiem, standard Daisy i ePub2.

7.    Interfejsy programistyczne w różnych językach programowania zapewniające dostępność tworzonego oprogramowania dla słabowidzących i niewidomych. *

* Punkt 7 będzie realizowany w przypadku, gdy uczestnikami kursu w danej grupie będą studenci kierunku informatyka lub pracownicy Instytutu Informatyki.

Termin kursu

Przewidziane są trzy edycje kursu po dwie pięcioosobowe grupy. Czas trwania kursu to sześć godzin szkoleniowych (po 45 min.) w cyklu 2 x 3 godzin w następujących terminach:

Edycja 1

Grupa 1:

· Spotkanie 1: piątek, 25 listopada 2022, godz. 11:00 - 13:15,

· Spotkanie 2: piątek, 2 grudnia 2022, godz. 11:00 - 13:15.

 

Grupa 2:

· Spotkanie 1: piątek, 9 grudnia 2022, godz. 11:00 - 13:15,

· Spotkanie 2: piątek, 16 grudnia 2022, godz. 11:00 - 13:15.

 

Edycja 2

Grupa 1:

· Spotkanie 1: poniedziałek, 20 marca 2023, godz. 11:00 - 13:15,

· Spotkanie 2: poniedziałek, 27 marca 2023, godz. 11:00 - 13:15.

 

Grupa 2:

· Spotkanie 1: piątek, 24 marca 2023, godz. 11:00 - 13:15,

· Spotkanie 2: piątek, 31 marca 2023, godz. 11:00 - 13:15.

 

Edycja 3

Grupa 1:

· Spotkanie 1: piątek, 14 kwietnia 2023, godz. 11:00 - 13:15,

· Spotkanie 2: piątek, 21 kwietnia 2023, godz. 11:00 - 13:15.

 

Grupa 2:

· Spotkanie 1: poniedziałek, 17 kwietnia 2023, godz. 11:00 - 13:15,

· Spotkanie 2: poniedziałek, 24 kwietnia 2023, godz. 11:00 - 13:15.

 

Kurs będzie prowadzony w formie stacjonarnych warsztatów: wykład oraz zadania praktyczne.

Zapisy na wszystkie trzy edycje kursu trwają do dnia 30 października 2022.

Kurs prowadzić będzie dr Dariusz Mikułowski, pracownik Instytutu Informatyki UPH