Tłumacze Centrum

Uniwersytet w Siedlcach jest pierwszą uczelnią w Polsce, która w 1989 roku wprowadziła kształcenie studentów z niepełnosprawnościami na poziomie wyższym.

Nie było wtedy jeszcze możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Dopiero w 2002 roku w marcu, gdzie liczba Głuchych studentów sięgnęła 120 osób,
pojawił się pierwszy tłumacz języka migowego Halina Grzeszczuk.

Stopniowo liczba tłumaczy języka migowego zaczęła wzrastać,
a studenci mieli ich wsparcie na wszystkich zajęciach.

Obecnie w Uczelni zatrudnionych jest czterech tłumaczy języka migowego:
Halina Grzeszczuk, Anna Siliwoniuk, Michalina Stygienko oraz Sylwia Szymańska.
Wsparcie tłumacza na zajęciach jest bezpłatna.