Kurs Nauka Polskiego Języka Migowego

  • 13 czerwca 2022 10:19
  • dzioba.tomasz@gmail.com


Kurs Nauka Polskiego Języka Migowego

Czas trwania – 1 semestr
Liczba godzin – 105 godzin dydaktycznych
Tryb zajęć – soboty – niedziele, budynek Biblioteki Głównej UPH w Siedlcach, ul.Popiełuszki 9
Koszt – 1400 zł
Stopień zaawansowania – podstawowy (zakres słownictwa ok.700 znaków)
Liczba osób w grupie – 10-15 
Dla kogo? - przede wszystkim dla pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz innych
instytucji, które zgodnie z Ustawą o dostępności będą musiały spełnić warunek dostępności
komunikacyjnej.

 

Więcej informacji – tel. 693 709 790 oraz 608 647 682,

halina.grzeszczuk@uph.edu.pl


Rekrutacja od 1 lipca 2022 r. poprzez www.irk.uph.edu.pl