Asystent studenta z ASD

  • 23 września 2022 09:59
  • tdzioba


Nasz Uniwersytet przystąpił do projektu pn. „Asystent studenta z ASD” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”), realizowanego przez DGA S.A w partnerstwie z Fundacją Sowelo.
Celem projektu jest poprawa sytuacji neuronietypowych studentów (osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - ASD) poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie efektywnego studiowania tych osób na Uczelni.
Zapraszamy do udziału w projekcie studentów w spektrum autyzmu/zespołem Aspergera (ASD) ze studiów licencjackich, magisterskich a także ze Szkoły Doktorskiej oraz wszystkie osoby, które chciałyby pełnić funkcję Asystenta.

Informacji na temat projektu w ramach naszej uczelni udzieli Pani mgr Anna Kowalczyk (Dom Studenta Nr4, pokój 12, lub telefonicznie 665 148 973, lub 25 643-15-30.


Więcej o projekcie można dowiedzieć się na stronie DGA  oraz na stronie Fundacji SOWELO .
 
Zapraszamy