Zajęcia specjalistyczne

Studenci zarejestrowani w Centrum, mają możliwość korzystania z szerokiej oferty zajęć specjalistycznych.

shop

Tyfloinformatyka

Tyfloinformatyka dla osób z niepełnosprawnością wzroku

shop

Wychowanie fizyczne

dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu

shop

Zaawansowane technologie informatyczne

dla studentów z niepełnosprawnością wzroku

shop

Terapia logopedyczna

dla studentów z niepełnosprawnością słuchu oraz studentów z innymi trudnościami w komunikowaniu się

shop

Lektorat języka polskiego

dla studentów z niepełnosprawnością słuchu oraz studentów z innymi trudnościami w komunikowaniu się

shop

Lektorat języka angielskiego

dla studentów z niepełnosprawnością słuchu oraz studentów z innymi trudnościami w komunikowaniu się