Biuro Karier

Misja


Misją Biura Karier jest udzielanie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy studentom i absolwentom w płynnym przejściu od okresu studiów do etapu poszukiwania i znalezienia pracy.

Biuro karier szansą na pracę

Biuro współpracuje z wieloma przedstawicielami różnych firm, znajdziecie w nim oferty pracy, praktyk, staży, warsztatów i szkoleń.

Serwis jest wyjątkową platformą, która łączy bazy danych zarejestrowanych użytkowników Biura Karier Uniwersytetów z całej Polski.

Platforma ułatwia kontakt między pracodawcami a studentami, absolwentami zarejestrowanymi w Biurze Karier UPH.

Wystarczy zarejestrować się, aby uzyskać dostęp do ofert i kontaktów.
Zarejestrowani studenci i absolwenci mają pełny dostęp do ofert zamieszczonych w serwisie i rozbudowanych mechanizmów ich filtrowania zgodnie z wymaganiami pracodawcy oraz swoim wykształceniem, umiejętnościami i preferencjami dotyczącymi m.in. branży, zawodu, rodzaju umowy czy miejsca pracy.