Pomoc materialna

Uniwersytet w Siedlcach jest pierwszą uczelnią w Polsce, która w 1989 roku wprowadziła kształcenie studentów z niepełnosprawnościami na poziomie wyższym.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość ubiegania się w biurze Centrum o zaświadczenie dla studenta i dla opiekuna, które uprawnia do ulgowych przejazdów ze zniżką 78% środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, z miejsca zamieszkania lub pobytu do szkoły wyższej i z powrotem, na podstawie biletów jednorazowych.

Student podróżując z miejsca zamieszkania do uczelnię powinien posiadać ze sobą:
- białe zaświadczenie (dostępne w Centrum),
- legitymacje,
- ksero orzeczenia o niepełnosprawności – potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Opiekun studenta niepełnosprawnego podróżując z miejsca zamieszkania do uczelnię powinien posiadać ze sobą:
- różowe zaświadczenie (dostępne w Centrum),
- ksero legitymacji – potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- ksero orzeczenia o niepełnosprawności – potwierdzone za zgodność z oryginałem.


Legitymację i różowe zaświadczenie należy podbijać w dziekanacie w każdym semestrze.