Czekamy na Was!!!

  • 5 lipca 2023 15:12
  • IwonaBednarzak

Jeżeli planujesz podjąć studia w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach a jesteś osobą z niepełnosprawnością to zapraszamy do Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Dokładne informacje na temat przebiegu rekrutacji znajdują się w  serwisie kandydata .

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny oferuje różnorodne kierunki na studiach I, II, III stopnia oraz studiach podyplomowych - dokładne informacje o danym kierunku znajdują się  tutaj oraz tutaj

Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) można dokonać https://irk.uph.edu.pl/pl/ .

O pomoc Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami mogą ubiegać się kandydaci:

1) z niepełnosprawnościami, posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź Orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS lub równoważny dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności (do wglądu należy przedłożyć pracownikowi Centrum oryginał  ww. orzeczenia bądź kopię orzeczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem (kopia zostaje w aktach studenta));
2) przewlekle chorzy lub niezdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach, którzy nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i przedłożą w Centrum dokumentację o sytuacji zdrowotnej;
3) mający czasową niezdolność do pełnego uczestnictwa w  zajęciach ze względu na nagłą chorobę, utratę sprawności w wyniku wypadku lub w wyniku innych okoliczności, które zostaną potwierdzone w dokumentacji przedłożonej w Centrum.

Wyżej wymienione osoby zobowiązane są do złożenia Kwestionariusza osoby z niepełnosprawnością wraz z Klauzulą informacyjną/Klauzulą zgody. Można to zrobić poprzez internetowy formularz Google  http://cwn.uph.edu.pl/join  lub osobiście w biurze rekrutacji Centrum w sali 0.42 (parter) w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych.

 

Kandydaci z niepełnosprawnościami (mający znaczne trudności w poruszaniu się), którzy chcą zgłosić się do biura rekrutacji znajdującego się przy ulicy Żytniej 39 mogą zamówić bezpłayie transport busem przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami, dzwoniąc pod numer: (25) 643 17 39 lub (25) 643 15 30.

Informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać bezpośrednio w w Biurze Obsługi Studenta Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami  (Dom Studenta nr 4, pokój 12) lub w biurze Centrum (ul. ks.J.Popiełuszki 9, gmach Biblioteki Głównej UPH, I piętro, pokój nr 137) lub , pod numerem telefonu: (25) 643 17 39 lub (25) 643 15 30, czy pisząc na adres: cwn@uph.edu.pl

ZAPRASZAMY!!!

POZOSTAJEMY DO WASZEJ DYSPOZYCJI


Wróć do newsów