SEO

Działalność Centrum polega na wsparciu studentów z niepełnosprawnościami jak też studentów ze specjalnymi potrzebami.

Głównym celem jest umożliwienie im studiowania na równych prawach. Udział w zajęciach dydaktycznych, życiu naukowym, społecznym, kulturalnym i sportowym. Praca Centrum to koordynowanie i organizowanie pracy jednostek wspomagających kształcenie osób z niepełnosprawnościami oraz dbanie o realizację zajęć zgodnie z indywidualnymi potrzebami studentów.

Pracownicy Centrum służą wsparciem.
Starają się rozwijać samodzielność i efektywność studentów z niepełnosprawnościami.

Dyrektorem Centrum jest
dr Monika Niedziółka

Pracownikami Centrum są konsultanci do spraw studentów z niepełnosprawnościami oraz tłumacze języka migowego, a także asystenci wspierający studentów w codziennej aktywności na uczelni.
Ponadto w Centrum zatrudniony jest doradca zawodowy oraz psycholog.

zdjęcie dr Monika Niedziółka

Jak zarejestrować się w Centrum?

Podstawą zarejestrowania się w Centrum jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne np. ZUS.
Osoby, które nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także osoby mające czasową niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach ze względu na nagłą chorobę, utratę sprawności w wyniku wypadku czy inne okoliczności, które zostaną potwierdzone w przedłożonej dokumentacji specjalistycznej, także mogą liczyć na wsparcie Centrum.