AKTYWNY SAMORZĄD

  • 27 lutego 2024 07:22
  • IwonaBednarzak

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informują, że kontynująw bieżącym roku realizację programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków PFRON. Nabór wniosków rozpoczyna się od 01.03.2024 r.

W ramach programu, osoby posiadające znaczny, umiarkowany bądź lekki stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, szkole wyższej, kolegium lub mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
 

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy ul. Bolesława Prusa 16/18, telefonicznie (25) 794 30 11 lub na stronie Ośrodka (zakładka Antywny Samorząd) - dla osób zamieszkujących na terenie Miasta Siedlce
     

  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40, telefonicznie (25) 644 81 72 wew. 224 lub na stronie Centrum - dla osób zamieszkujących na terenie Powiatu Siedleckiego.
     

Obszerne informacje dostępne są również na stronie PFRON .


Wróć do newsów