Program "Aktywny Samorząd"

  • 4 marca 2023 09:20
  • IwonaBednarzak

Informujemy, że Miasto Siedlce (MOPR)  oraz Powiat Siedlecki (PCPR) kontynuuje w bieżącym roku realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
         W 2023 roku wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I oraz Moduł II należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON) pod adresem https://sow.pfron.org.pl.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Adresatami programu są osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w:

• szkole wyższej

• szkole policealnej,

• kolegium oraz mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi. Program obejmuje dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym, w tym:

✓ opłatę za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednego kierunku studiów oraz w przypadku wnioskodawców pobierających naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia, kwota dofinansowania może być zwiększona

✓ dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),

✓ dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

I nabór w ramach Modułu II - od 01.03.2023 do 31.03.2023 roku

II nabór w ramach Modułu II - od 10.09.2023 do 10.10.2023 roku.

Druk wniosku oraz druki załączników są dostępne na stronie internetowej www.pcprsiedlce.pl  oraz w budynku Starostwa Powiatowego pokój nr 4 (powiat siedlecki) lub na stronie internetowej lub www.mopr.siedlce.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta ul. Prusa 16/18 (Miasto Siedlce).

Wnioski można złożyć:

1) wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ 

2) w wersji papierowej w siedzibie wspomnianych jednostek.

Szczegółowe informacje można znależć na stronach:

http://www.pfron.org.pl/  

http://www.pcprsiedlce.pl/  

http://www.mopr.siedlce.pl/

 


Wróć do newsów