SZKOLENIE THINK SIEDLCE TUTORING

  • 21 października 2022 08:08
  • IwonaBednarzak

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy STUDENTÓW PEDAGOGIKI, PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ
I WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ do udziału w szkoleniu
,,SZKOLENIE THINK SIEDLCE TUTORING” Szkolenie jest organizowane w ramach
projektu „UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI".
KURS TUTORINGU to szkolenie polegające na inkluzji osób z niepełnosprawnością
intelektualną w warunkach szkoły wyższej. Tutoring opiera się na relacji człowieka z
człowiekiem, tutora z podopiecznym. Jest to podejście spersonalizowane i całościowe,
uwzględniające to, że każdy jest inny i że życie człowieka, jego rozwój odbywają się
jednocześnie w wielu sferach. Moduł THINK SIEDLCE Tutoring ma za zadanie
dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez
przygotowanie i wdrożenie programu tutoringu.
PROWADZĄCY SZKOLENIE
dr Bartłomiej Gaik
FORMA SZKOLENIA - ONLINE
TERMINARZ SZKOLEŃ
Semestr letni 2022/2023 wg terminarzu wprowadzonego do rozkładów zajęć.
W celu przystąpienia do kursu można wypełnić formularz internetowy znajdujący się pod
adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBjHI_H_QmMI0cDa05rN-
Nho4HonW2Z8C1kv0TQEOYT8xuTw/viewform?usp=sf_link

Po przesłaniu danych, każdy uczestnik otrzyma niezbędne dokumenty oraz materiały
szkoleniowe. Po zakończeniu kursu zostanie wystawione zaświadczenie o jego
odbyciu oraz istnieje możliwość wpisania szkolenia do suplementu dyplomu
ukończenia studiów.
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.


Wróć do newsów