Przejdź do strony startowej

Serdecznie zapraszamy nowo przyjętych studentów z niepełnosprawnością na Dzień Adaptacyjny, który odbędzie się w piątek 16 października 2020 r. Zapewniamy, szkolenie z obsługi platformy multimedialnej Google Meet, szkolenie BHP (obowiązkowe – jednocześnie będą Państwo zwolnieni ze szkolenia BHP dla wszystkich studentów), zajęcia integracyjne, wyżywienie wycieczkę po Bibliotece Głównej UPH oraz szkolenie biblioteczne. W programie przewidziane jest spotkanie z władzami Uczelni, pracownikami Centrum oraz wszystkimi osobami działającymi na rzecz studentów z niepełnosprawnością. Dzień ten będzie też okazją do zapoznania się ze strukturą oraz funkcjonowaniem Uczelni. Zapoznacie się Państwo z ofertą Biura Karier, specjalistycznymi zajęciami wspomagającymi kształcenie osób z niepełnosprawnością oraz z informacjami na temat pomocy oferowanej przez Centrum dotyczącymi m.in. stypendiów, pomocy psychologicznej, dowozu na zajęcia, usług tłumaczy języka migowego oraz asystentów wspierających osoby z niepełnosprawnością.                                                                                                                     SERDECZNIE ZAPRASZAMY
                                                                                                             Dyrektor oraz pracownicy Centrum

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: cwn@uph.edu.pl