Przejdź do strony startowej

Ruszyła rekrutacja studentów na wyjazdy zagraniczne na studia i praktykę w ramach programu Erasmus + mobilność edukacyjna. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów na wyjazd są: średnia ocen oraz znajomość właściwego języka obcego (potwierdzona zaświadczeniem o znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B1). O programie można poczytać tutaj... Wsparcie indywidualne oraz dodatkowe środki przyznane w związku z niepełnosprawnością dla studentów wyjeżdżających na studia lub praktykę będą przyznawane z projektu "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej cz 2" finansowanego ze środków PO WER. O warunkach przyznania dofinansowania można dowiedzieć się tutaj...   Zasady realizacji i finansowania wyjazdów oraz potrzebne dokumenty dostępne są na stronie naszej Uczelni (Studia i praktyki za granicą) oraz na stronie programu (Erasmus +). Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem i potrzebujące pomocy w załatwieniu formalności zapraszamy do biura Centrum.

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: cwn@uph.edu.pl