Przejdź do strony startowej

Uwaga – studenci ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych:

Art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 31 marca 2020 roku, o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2020 r. poz. 568), stanowi, iż z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W związku z powyższym w sytuacji gdy student ubiega się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych i jego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony straciło ważność, podczas wypełniania wniosku o przyznanie ww. stypendium w systemie USOSweb w miejscu „Jeśli orzeczenie jest czasowe, to wprowadź datę końca jego ważności:” należy wpisać datę 30.06.2020 r.
ZARZĄDZENIE Nr 64/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany trybu postępowania przyznawania świadczeń dla studentów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH, zarządza się co następuje:
tnmStowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia "Twoje Nowe Możliwości" zaprasza do skorzystania z form wsparcia dla studentów oraz absolwentów z niepełnosprawnością w okresie epidemii. Poniżej znajdą Państwo propozycje projektów realizowanych przez Stowarzyszenie.
Projekty: 
1. Studiuj niezależnie 
 - więcej o projekcie na:
www.tnm.org.pl/asystent
 - koordynator wsparcia Izabela Rusin - Wilczyńska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 793 545 078)
2. Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego
 - więcej o projekcie na: www.tnm.org.pl/wsparcie/
 - koordynator wsparcia: Robert Mkrtchyan (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,telefon: 794 754 932) 
3. Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych
 - więcej o projekcie na: http://www.tnm.org.pl/adaptacja/
 - koordynator wsparcia Grzegorz Wolszczak (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,telefon: 518 294 418) 
4. Twoja Nowa Praca
 - więcej o projekcie na: www.tnm.org.pl/absolwent/
 - koordynatorki wsparcia: Ewa Pajdo - Majewska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 518 294 414), Justyna Gruszczyńska – Wolak (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 505 089 834)
Szczegółowe informacje o każdym z projektów można znaleźć                             TUTAJ…                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                             Zapraszamy

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: cwn@uph.edu.pl