Przejdź do strony startowej

Studenci z niepełnosprawnością ze względu na ogólny stan zdrowia podczas procesu edukacyjnego mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • pomoc w indywidualnym dostosowaniu zajęć i egzaminów w odniesieniu do aktualnej kondycji zdrowotnej studenta.
  • poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne.
  • indywidualna pomoc w zależności od zgłaszanych problemów.
  • dostosowanie procesu kształcenia poprzez możliwość zamiany formy egzaminów i zaliczeń, możliwość nagrywania wykładów na dyktafon, wydłużenie czasu pracy o 50%,
  • możliwość rozłożenia materiału zaliczeniowego na mniejsze partie.
  • możliwość udziału w warsztatach, kursach, pracach kół naukowych, imprezach integracyjnych, konferencjach naukowych oraz imprezach sportowych według zainteresowań.