Przejdź do strony startowej

Studenci z niepełnosprawnością wzroku podczas procesu edukacyjnego mogą skorzystać z następujących form wsparcia:
 • uczestnictwo w zajęciach z Tyfloinformatyki w zamian za zajęcia z Technologii informatycznych.
 • uczestnictwo w zajęciach z Zaawansowanych technik informatycznych na studiach II stopnia.
 • korzystanie z Biblioteki przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością wzroku, wyposażonej w specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt (m.in. kabina pracy indywidualnej wyposażona w komputer ze specjalnym oprogramowaniem i drukarką brajlowską).
 • przygotowanie materiałów alternatywnych do zajęć w Czytelni Zbiorów Specjalnych.
 • dostosowanie procesu kształcenia poprzez możliwość zamiany formy egzaminów i zaliczeń, możliwość nagrywania wykładów na dyktafon, wydłużenie czasu pracy o 50%, możliwość rozłożenia materiału zaliczeniowego na mniejsze partie.
 • możliwość korzystania ze zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej.
 • możliwość wypożyczania w biurze Centrum: maszyn brajlowskich, laptopów z oprogramowaniem Jaws, Magic, powiększalników miniaturowych oraz urządzeń zawierających dyktafon i odtwarzacz mp3.
 • transport przystosowanym samochodem na zajęcia dydaktyczne.
 • pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej (zakres obowiązków asystenta zostaje indywidualnie ustalony w Centrum).
 • pomoc pedagogiczna, psychologiczna.
 • stypendium specjalne przyznawane w zależności od stopnia niepełnosprawności.
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.