Przejdź do strony startowej

Studenci z niepełnosprawnością słuchu podczas procesu edukacyjnego mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • możliwość skorzystania z usług tłumaczy Polskiego Języka Migowego na zajęciach dydaktycznych, egzaminach i zaliczeniach oraz pomoc przy załatwianiu spraw formalnych na Uczelni.
 • zamiana egzaminów pisemnych na ustne.
 • wydłużenie czasu pisania zaliczeń i egzaminów o 50%.
 • możliwość uczestniczenia w specjalistycznych zajęciach dla osób z
 • niepełnosprawnością słuchu (lektorat języka angielskiego dla osób niesłyszących i osób z problemami komunikacyjnymi z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, Lektorat języka polskiego, Terapia logopedyczna).
 • pracownie wyposażone w pętle indukcyjne,
 • możliwość wypożyczenia w biurze Centrum urządzeń FM wspomagających słyszenie oraz organizowanie szkoleń z zakresu obsługi tych urządzeń;
 • dyżur tłumaczy w CKiRON;
 • bezpłatna możliwość kserowania notatek;
 • pomoc pedagogiczna, psychologiczna,
 • stypendium specjalne przyznawane w zależności od stopnia niepełnosprawności,
 • działalność w grupie „MOG-ę” - studentów niesłyszących migających muzykę.
 • działalność w kole naukowym osób z wadą słuchu „SURDITAS”, które propaguje idę integracji osób niesłyszących ze słyszącymi.
 • zajęcia sportowe (piłka siatkowa dla osób niesłyszących, zajęcia na siłowni)
 • udział w zawodach pływackich
 • udział w konferencjach i warsztatach.