Przejdź do strony startowej

Studenci z niepełnosprawnością ruchu podczas procesu edukacyjnego mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • usługi asystenta osoby niepełnosprawnej pomagającej studentowi w przygotowaniu się do zajęć, uczestnictwie w zajęciach dydaktycznych, w trakcie trwania egzaminów oraz w innych sytuacjach wymagających pomocy.
 • przedłużenie czasu trwania egzaminu pisemnego lub zaliczenia o 50%.
 • zamiana egzaminu z formy ustnej na pisemną.
 • transport na zajęcia przystosowanym busem - mikrobusem wyposażonym w podnośnik do wózków inwalidzkich.
 • możliwość korzystania z biblioteki na indywidualnych warunkach.
 • pomoc pedagogiczna i psychologiczna.
 • pomoc materialna w formie stypendium specjalnego przyznawanego w zależności od stopnia niepełnosprawności.
 • możliwość udzielenia pomocy przy indywidualnej organizacji studiów, formy zaliczeń i zamiany formy egzaminów zgodnie z potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności, choroby, trudności w nauce.
 • pomoc w załatwianiu spraw formalnych na Uczelni.
 • nawiązywanie kontaktu z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz potencjalnymi pracodawcami
 • możliwość udziału w warsztatach, kursach, pracach kół naukowych, imprezach integracyjnych, konferencjach naukowych oraz imprezach sportowych według zainteresowań.
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.