Przejdź do strony startowej


Osoby z niepełnosprawnością mają możliwość ubiegania się w biurze Centrum o zaświadczenie dla studenta i dla opiekuna, które uprawnia do ulgowych przejazdów ze zniżką 78% środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego z miejsca zamieszkania lub pobytu do szkoły wyższej i z powrotem na podstawie biletów jednorazowych.

Student podróżując z miejsca zamieszkania na uczelnię powinien posiadać ze sobą:

  • białe zaświadczenie (dostępne w Centrum),
  • legitymacje studencką,
  • ksero orzeczenia o niepełnosprawności – potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Opiekun studenta niepełnosprawnego podróżując z miejsca zamieszkania na uczelnię powinien posiadać ze sobą:

  • różowe zaświadczenie (dostępne w Centrum),
  • ksero legitymacji studenta – potwierdzone za zgodność z oryginałem,
  • ksero orzeczenia o niepełnosprawności – potwierdzone za zgodność z oryginałem.


Legitymację i różowe zaświadczenie należy podbijać w Dziekanacie co każdy semestr i aktualne ksero dołączać do dokumentów.