Przejdź do strony startowej

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest pierwszą uczelnią w Polsce, która w 1989 roku wprowadziła kształcenie studentów niepełnosprawnych na poziomie wyższym. Pierwszą studentką niesłyszącą była pani Sylwia Wojciechowska. Wtedy to nie było możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Musiała radzić sobie sama, poprzez pożyczanie notatek od kolegów z roku. Dopiero w 2002 roku w marcu gdzie liczba Głuchych studentów sięgnęła 120 osób, wtedy pojawił się pierwszy tłumacz języka migowego pani Halina Grzeszczuk. Niestety nie można było obsadzić wszystkich zajęć, na które mogłaby uczęszczać, ale to było początek wielkiego przełomu wśród wykładowców i władz uczelni. Pani Sylwia Wojciechowska jako Głucha absolwentka, a obecnie samodzielny pracownik naukowy naszej uczelni, obroniła w 2007 roku doktorat z wyróżnieniem na Akademii Podlaskiej na Wydziale Nauk Ścisłych z zakresu chemii i wtedy był obecny tłumacz języka migowego. Stopniowo liczba tłumaczy języka migowego zaczęła wzrastać a studenci mieli ich wsparcie na wszystkich zajęciach. W roku 2005 zostali przeszkoleni pracownicy administracji naszej uczelni z podstaw języka migowego oraz funkcjonowania osób niesłyszących. 
Obecnie na Uczelni zatrudnionych jest czterech tłumaczy języka migowego: pani Halina Grzeszczuk, pani Anna Siliwoniuk, pani Michalina Stygienko oraz pani Sylwia Szymańska.