Przejdź do strony startowej

Przystosowaniem procesu edukacyjnego do potrzeb studentów z niepełnosprawnością na naszej Uczelni zajmuje się Centrum Wsparcia Osób z  Niepełnosprawnościami powołane w 2001 r. Podmiotem oddziaływań naszego Biura jest student z niepełnosprawnością zaś celem działań jest umożliwienie osobie niepełnosprawnej funkcjonowania w roli studenta na równych prawach z innymi. Oznacza to możliwość pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, życiu naukowym, społecznym, kulturalnym i sportowym. Praca Centrum opiera się na wielowymiarowej współpracy z jednostkami wspomagającymi proces kształcenia osób z niepełnosprawnością - pracownią logopedii, pracownią tyfloinformatyki, pracownią językową. Współpracujemy również z dziekanami poszczególnych wydziałów, dziekanatami, opiekunami poszczególnych lat, z Działem Organizacji studiów, pracownikami dydaktycznymi i administracyjnymi w zakresie informowania, propagowania i przybliżania idei integracji. Podstawą zarejestrowania w Centrum jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jednak podczas pobytu na uczelni niepełnosprawność mierzona jest możliwością samodzielnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym i w związku z tym pomagamy również osobom, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie w pełni uczestniczyć w tym procesie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum – szczegółowe informacje w zakładkach menu.