Przejdź do strony startowej

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach

Działalność Centrum polega na wsparciu studentów z niepełnosprawnością, jak też studentów ze specjalnymi potrzebami.
Podstawą zarejestrowania się w Centrum jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Również osoby, które nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ale przedłożą w Centrum specjalistyczną dokumentację o sytuacji zdrowotnej a także osoby mające czasową niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach ze względu na nagłą chorobę, utratę sprawności w wyniku wypadku czy inne okoliczności, które zostaną potwierdzone w przedłożonej dokumentacji specjalistycznej, mogą liczyć na wsparcie Centrum.

Głównym celem działalności Centrum jest umożliwienie osobie ze specjalnymi potrzebami studiowania na równych prawach, udział w zajęciach dydaktycznych, życiu naukowym, społecznym, kulturalnym i sportowym. Praca Centrum to koordynowanie i organizowanie pracy jednostek wspomagających kształcenie osób z niepełnosprawnościami oraz dbanie o realizację zajęć zgodnie z indywidualnymi potrzebami studentów.

Pracownicy Centrum służą wsparciem, starając się rozwijać samodzielność i efektywność studiów osób z niepełnosprawnością.
Dyrektorem Centrum jest dr Monika Niedziółka.
Pracownikami Centrum są konsultanci do spraw studentów z niepełnosprawnościami oraz tłumacze języka migowego, a także asystenci wspierający studentów w codziennej aktywności na uczelni.
Centrum organizuje różnego rodzaju spotkania, konferencje oraz wydarzenia o charakterze integracyjnym (między innymi Dni Otwarte, Dni Adaptacyjne, Dni Integracji, Kongres Inkluzji Społecznej, i inne).
Dla każdej z grup niepełnosprawności oferowane są inne formy wsparcia.

Poza tym Centrum koordynuje także zajęcia specjalistyczne:
• język angielski dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• tyfloinformatykę dla osób z niepełnosprawnością wzroku,
• zajęcia z wychowania fizycznego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• zaawansowane technologie informatyczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku,
• lektorat języka polskiego dla osób z niepełnosprawnością słuchu
i innymi problemami komunikacyjnymi,
• terapię logopedyczną dla osób z niepełnosprawnością słuchu i innymi problemami komunikacyjnymi.

Od 1 marca 2021 r. realizowane są w biurze Centrum stałe dyżury psychologa (poniedziałek 15:30-16:30) zarówno stacjonarnie jak i on-line na platformie Google Meet. Centrum jest czynne codziennie w godzinach 7:30-15:30 (w środy w godzinach 7:30-19:00) a także w soboty  8:00-15:00.

Logo tekstu łatwego do czytania: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK.

 

  Tekst w języku łatwym do czytania-plik dostępny cyfrowo