Przejdź do strony startowej


Koło naukowe zrzeszające osoby, które propagują ideę integracji osób słyszących oraz osób z niepełnosprawnością słuchu. Jest to nowo powstałe Koło Naukowe, które sformalizowało dotychczas prowadzone prace w Ośrodku Logopedycznym ze studentami niepełnosprawnymi. Skupia ono głównie studentów niesłyszących, ludzi o ogromnej ciekawości poznawczej, potrzebie działania i otwarciu na świat oraz niezwykłej aktywności. Główną ideą koła jest rozwój naukowy ich członków, szerzenie idei integracji studentów z wadą słuchu ze studentami słyszącymi siedleckiej uczelni (i nie tylko), zdobywanie przez nich wiedzy i doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych.
Koło Naukowe Osób z Wadą Słuchu - „Surditas” rozpoczęło swoją działalność w kwietniu 2013 roku. Oficjalnie zaś zostało wpisane w rejestr Studenckich Kół Naukowych UPH w Siedlcach w styczniu 2014 roku. W swoich kręgach zrzesza studentów niedosłyszących z różnych kierunków Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Miejscem spotkań Koła jest Ośrodek Logopedyczny UPH w Siedlcach. Spotkania KNOWS „Surditas” odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu lub co dwa miesiące (w miarę możliwości czasowych członków Koła). Koło organizuje spotkania naukowe, na które zapraszani są prelegenci spośród pracowników naszej uczelni, ale i nie tylko, np. Spotkanie naukowe podczas którego referat wygłosiła dr Sylwia Wojciechowska nt. Różnice między Polskim Językiem Migowym (PJM) a Systemem Języka Miganego (SJM). Bierze udział  w ogólnopolskich konferencjach naukowych (Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Łodzi „Edukacja niesłyszących – wczoraj, dziś i jutro. W 100-lecie kształcenia Głuchych w Łodzi” (20-21.03.2015 r.); wystąpienie Karoliny Gałgan z referatem nt. Wyjście z ciszy – moje doświadczenia podczas VII spotkania z cyklu Feminaria siedleckie (UPH w Siedlcach), które tematycznie związane było z problematyką kobiet niedosłyszących (30.04.2015 r.). Uczestniczy w warsztatach oraz wykładach otwartych, np. udział członków Koła w wykładzie otwartym nt. Terapia psychomotoryczna według Procus i Block dla dzieci, który wygłosiła mgr Urszula Mirosz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim (23.02.2015r.), udział w wykładzie otwartym prowadzonym przez dr Barbarę Maciejewską (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) nt. Diagnostyka i opieka audiologiczno-logopedyczna w genetycznie uwarunkowanych rzadkich zespołach wad wrodzonych z niedosłuchem (28.05.2015 r.), udział w warsztatach: „Fonogesty” prowadzonych przez dr Annę Podlewską (14.04.15 r.). Aktywnie włącza się w działalność Ośrodka Logopedycznego UPH w Siedlcach, m.in. pomaga organizować Europejskie Dni Logopedy oraz warsztaty, współpracuje z Logopedycznym Kołem Naukowym. Część spotkań Koło przeznacza między innymi na szlifowanie umiejętności językowych w różnych kontekstach społecznych, zapoznanie się z technikami efektywnego uczenia się oraz z zasadami przygotowywania prac i wystąpień naukowych. Poprzez swoją działalność chce pokazać całej społeczność akademickiej, że osoby z niepełnosprawnością słuchu są Studentami i pragną aktywnie uczestniczyć w życiu naszej Uczelni oraz przełamywać wszelkie bariery komunikacyjne! :) np. opowiedzenie własnej historii życiowej przed i po operacji wszczepienia implantu ślimakowego (Karolina Gałgan, Magdalena Sikora) podczas wykładu otwartego dr J. Kobosko z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Koło stara się pielęgnować i rozwijać Kulturę Głuchych, która może się kształtować tylko i wyłącznie poprzez stałe kontakty osób z wadą słuchu, np. ze Studentami z różnych stron Polski, z różnymi doświadczeniami życiowymi, edukacyjnymi i terapeutycznymi, pragnie umożliwić studentom z dysfunkcją słuchu UPH w Siedlcach rozwijanie swojej wiedzy oraz zainteresowań, zapewnić pomoc w funkcjonowaniu w świecie dźwięków, by mogli z łatwością nawiązywać kontakt z osobami pełnosprawnymi. Głównym celem Koła jest zniesienie stereotypów, jakie panują wśród ludzi słyszących, uświadomienie im, że osoby z wadą słuchu nie są od nich gorsze, a jedyną cechą, jaka ich wyróżnia z otoczenia, jest brak zdolności słyszenia.