Przejdź do strony startowej

1. Rejestracja w Centrum: 

Kwestionariusze osób z niepełnosprawnościami (wraz z Klauzulą informacyjną/Klauzulą zgody) do wypełnienia elektronicznego:

Kwestionariusz osoby z niepełnosprawnością słuchu-plik dostępny cyfrowo

Kwestionariusz osoby z niepełnosprawnością ruchu-plik dostępny cyfrowo
Kwestionariusz osoby z niepełnosprawnością wzroku-plik dostępny cyfrowo
Kwestionariusz osoby z niepełnosprawnością ze względu na ogólny stan zdrowia-plik dostępny cyfrowo


Kwestionariusze osób z niepełnosprawnościami (wraz z Klauzulą informacyjną/Klauzulą zgody) do wypełnienia odręcznego:

Kwestionariusz osoby z niepełnosprawnością słuchu-plik dostępny cyfrowo
Kwestionariusz osoby z niepełnosprawnością ruchu-plik dostępny cyfrowo
Kwestionariusz osoby z niepełnosprawnością wzroku-plik dostępny cyfrowo
Kwestionariusz osoby z niepełnosprawnością ze względu na ogólny stan zdrowia-plik dostępny cyfrowo


2. Zgłoszenie studenta na przewóz busem-plik dostępny cyfrowo


3. Wniosek o przyznanie usługi Tłumacza języka migowego/Asystenta wspierającego-plik dostępny cyfrowo

Studenci zainteresowani uzyskaniem zaleceń edukacyjnych (np. wydłużenie czasu pisania zaliczeń i egzaminów o 50%, zmiana formy egzaminów z ustnych na pisemne, z pisemnych na ustne, itp.)  zobowiązani są do złożenia w Centrum (na początku każdego semestru) podania o przygotowanie zaleceń edukacyjnych dla wykładowców.