Przejdź do strony startowej

Studenci niepełnosprawni na co dzień borykają się z problemami i barierami nie tylko natury fizycznej (brak dostępu do budynków czy sal dydaktycznych, nie przystosowane miejsce, złe oświetlenie, nagłośnienie itp.) ale również natury mentalnej. Wiele z tych barier wynika z nieznajomości  trudności wynikającymi z danego rodzaju niepełnosprawności. Przedstawiamy wskazówki edukacyjne, które pomogą Państwu zapoznać się z podstawowymi adaptacjami służącymi osobom niepełnosprawnym w wyrównywaniu szans - tak aby osoby niepełnosprawne mogły w pełni uczestniczyć w zajęciach oraz wykazać się wiedzą i umiejętnościami w dostosowany dla nich sposób.

Wskazówki do pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchu-plik dostępny cyfrowo
Wskazówki do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku-plik dostępny cyfrowo
Wskazówki do pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchu-plik dostępny cyfrowo
Wskazówki do pracy z osobami niepełnosprawnymi ze względu na ogólny stan zdrowia-plik dostępny cyfrowo

Jesteśmy tacy sami  - też mamy marzenia, plany i aspiracje aby realizować swoją drogę życia, jednak ze względu na niepełnosprawność potrzebujemy czasem pomocy... Wiele osób, które mają styczność z osobami niepełnosprawnymi nie wie jak zachować się w ich obecności - czy proponować pomoc, czy z daleka obserwować zachowanie takiej osoby, czy wręcz bez pytania narzucać się traktując ją jak małe, bezradne dziecko. Przedstawiamy polskie wydanie Praktycznego poradnika savoir - vivre wobec osób niepełnosprawnych przygotowane przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w którym można znaleźć wskazówki jak odnaleźć się w takiej sytuacji...

Praktyczny poradnik savoir- vivre wobec osób niepełnosprawnych-plik dostępny cyfrowo