logotyp fundusze europejskie
pattern-lines

Wyszukaj słowo które Cię interesuje

Wystarczy wpisać część słowa, aby wyszukiwarka znalazła je dla Ciebie

INFORMACJA / INFORMOWAĆ / POINFORMOWAĆ

informować, poinformować

INFORMACJA / INFORMOWAĆ / POINFORMOWAĆ

informować, poinformować

KOPIA / KOPIOWAĆ

kopiować

KOPIA / KOPIOWAĆ

kopiować

ODBIÓR / ODBIERAĆ

odbierać

ODBIÓR / ODBIERAĆ

odbierać

ODDAWANIE / ODDAWAĆ

oddać

ODDAWANIE / ODDAWAĆ

oddać

PIECZĄTKA / PIECZĘĆ

PIECZĄTKA / PIECZĘĆ

PRZEKAZ / PRZEKAZYWAĆ / PRZEKAZAĆ

przekazywać, przekazać

PRZEKAZ / PRZEKAZYWAĆ / PRZEKAZAĆ

przekazywać, przekazać