Przejdź do strony startowej


Akademicka Biblioteka Cyfrowa to serwis udostępniający osobom z niepełnosprawnością wzroku materiały dydaktyczne zaadaptowane do ich potrzeb. Zbiory Akademickiej Biblioteki Cyfrowej stanowią zaadaptowane książki, czasopisma oraz materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością wzroku jak również dla osób, które nie mogą korzystać z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku.
Studenci, doktoranci, pracownicy UPH posiadający orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności wzroku mogą bezpłatnie korzystać z Akademickiej Biblioteki Cyfrowej. Istnieje również możliwość adaptacji materiałów dydaktycznych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku (dla osób słabowidzących – wydruk materiałów dydaktycznych w powiększonej czcionce, kserowanie w powiększeniu materiałów potrzebnych na zajęcia; dla osób niewidomych – wydruk materiałów w brajlu przy współpracy z Czytelnią Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej).
Ponadto Biblioteka Główna jest wszechstronnie przystosowana dla osób z niepełnosprawnością zarówno ruchową, jak i wzrokową. Ułatwieniem dla osób poruszających się na wózku jest bezpieczny podjazd do budynku, winda, przystosowane toalety oraz specjalne stanowiska pracy. Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą uzyskać pomoc w Czytelni Zbiorów Specjalnych, w której znajdują się komputery wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie oraz kabina pracy indywidualnej przeznaczona dla osób niewidomych z drukarką brajlowską.