Przejdź do strony startowej

Spotkanie z władzami uczelni, w kręgu studenci oraz władze Uczelni: pani Rektor, Dziekani.Dnia 16 października 2020 r. odbył się Dzień Adaptacyjny dla nowo przyjętych studentów z niepełnosprawnościami zorganizowany przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami. Uczestników przywitała dyrektor oraz pracownicy Centrum (konsultanci ds. studentów niepełnosprawnych, konsultantka niesłysząca, tłumacze języka migowego i asystentka wspierająca) w Bibliotece Głównej UPH. Na początku studenci wzięli udział w szkoleniu bibliotecznym prowadzonym przez panią Jowitę Sobiczewską kierownika Informacji Naukowej.
Pan Tomasz Matłacz przeprowadził szkolenie z obsługi platformy multimedialnej Google Meet. Spotkanie z władzami uczelni, na którym uczestników przywitała pani Prorektor ds. rozwoju i promocji prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk oraz Dziekani: prof. dr hab. Marek Gugała Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach i prof. dr hab. Cezary Sempruch Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych prezentując warunki studiowania w UPH.
Ofertę Biura Karier zaprezentował pan dr Krzysztof Kalinowski. Zachęcał studentów do współpracy oraz inspirował do brania udziału w różnych projektach, które oferuje Uczelnia. Kierownik Działu Promocji pani Ewa Nasiłowska podkreślała znaczenie aktywności społecznej i kulturalnej studentów. Pani Dyrektor CKiRON mgr Beata Gulati przedstawiła ofertę Centrum i zachęcała do intensywnej nauki, jak również do aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim. Kolejnym punktem spotkania było szkolenie BHP, które przeprowadził pan dr inż. Wiesław Czeluściński – główny specjalista ds. BHP. Dzień Adaptacyjny odbył się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanym z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Bardzo się cieszymy, że spotkaliśmy studentów osobiście, dzięki temu będą mogli szybciej rozpocząć studiowanie zgodnie z ideą równych szans edukacyjnych.

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: cwn@uph.edu.pl