Przejdź do strony startowej

W związku z wprowadzeniem obostrzeń związanych z panującą pandemią SARS-CoV-2 wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych prosimy przesyłać pocztą na adres: Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce lub składać w skrzynce podawczej, znajdującej się w Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów (Dom Studenta nr 4, ul. Żytnia 17/19). Dokumenty należy złożyć w kopercie z następującymi informacjami: imię i nazwisko studenta, numer albumu, rok studiów, kierunek studiów/wydział oraz dopisek: stypendium dla osób niepełnosprawnych.
Wniosek należy wypełnić w systemie USOSweb. Wypełniony wniosek należy wydrukować z systemu i zaznaczyć odpowiednie opcje. Do wniosku należy dołączyć:
kopię Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z oświadczeniem o dostarczeniu oryginału do wglądu (do pobrania Oświadczenie),
• zaświadczenie o posiadaniu konta osobistego (może być wydruk z konta internetowego),
• kopię aktu małżeństwa w przypadku osób, które zmieniły stan cywilny.

Osoby, które nie zarejestrowały się w Centrum zobowiązane są również do złożenia Kwestionariusza osoby z niepełnosprawnością, który można pobrać na stronie CKiRON w zakładce KANDYDACI. Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków, ponieważ wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie o dostarczeniu oryginału orzeczenia do wglądu......

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: cwn@uph.edu.pl