Przejdź do strony startowej

Fundacja Szansa dla Niewidomych zgłosiła naszą Uczelnię do konkursu Mazowiecki Idol w kategorii Edukacja. Aby zagłosować, prosimy wypełnić poniższy formularz. Zachęcamy do oddawania głosu w konkursie pod linkiem  http://idol.szansadlaniewidomych.org/vote/113 Można oddać jeden głos z jednego adresu mailowego. Instrukcja Głosowania: Należy kliknąć w link faworyta. Podać swój adres e-mail i kliknąć przycisk oddaj głos. Na podany adres e-mail przyjdzie wiadomość z linkiem, w który należy kliknąć, żeby głosowanie było ważne. 
A oto informacje dotyczące dostosowania dla osób z niepełnosprawnością wzroku w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach:
Siedlecka Uczelnia, jako pierwsza w Polsce wprowadziła integracyjny system kształcenia na poziomie wyższym. Działa w nim Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami (CKiRON). Celem działań Centrum jest umożliwienie osobie z niepełnosprawnością funkcjonowania w roli studenta na równych prawach.
CKIRON wprowadza adaptacje kształcenia zgodnie z 7 zasadami wsparcia edukacyjnego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb studenta.
Studentom z niepełnosprawnością wzroku zapewnia:
- pomoc asystenta wspierającego, (który wykonuje notatki w trakcie zajęć, pomaga w sprawach formalnych),
- możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów,
- specjalistyczne zajęcia z tyfloinformatyki oraz zaawansowanych technik informatycznych dla osób niewidomych, które prowadzi niewidomy doktor Dariusz Mikułowski, laureat licznych nagród, współtwórca programów nawigacyjnych, projektów wdrożeniowych, wykonawca platformy edukacyjnej (Blind-ent Making objects visible for the blind people", „Europejska Multimedialna Encyklopedia Geografii dla Niewidomych", Platforma PlatMat zwiększająca efektywność edukacji włączającej z obszaru matematyki i fizyki),      
- możliwość skorzystania z Biblioteki Głównej, która jest wszechstronnie przystosowana dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Osoby te mogą uzyskać pomoc w Oddziale Zasobów Cyfrowych i Zbiorów Specjalnych, w której znajdują się komputery wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie oraz kabina pracy indywidualnej przeznaczona dla osób niewidomych z drukarką brajlowską,
- możliwość adaptacji materiałów dydaktycznych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku (dla osób słabowidzących – wydruk materiałów dydaktycznych w powiększonej czcionce, kserowanie w powiększeniu materiałów potrzebnych na zajęcia; dla osób niewidomych – wydruk materiałów w brajlu przy współpracy z Oddziałem Zasobów Cyfrowych i Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej, przygotowywane przez niewidomego pracownika Mariusza Podporę,
- studentom, doktorantom, pracownikom UPH z niepełnosprawnością wzroku bezpłatnie korzystanie z Akademickiej Biblioteki Cyfrowej (ABC),     
- możliwość wypożyczenia dyktafonu potrzebnego do nagrywania wykładów,
- transport przystosowanym Busem na zajęcia dydaktyczne,
- zamiana tradycyjnego wf na zajęcia z wychowania fizycznego dostosowanego do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami,
- dostosowanie lektoratów z języka angielskiego,
- dostosowane miejsca w domach studenta,
- szkolenie kadry akademickiej w zakresie savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami oraz świadomości niepełnosprawności,
- współpracę z Polskim Związkiem Niewidomych, fundacją Vis Major, z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach,
- planujemy autorską nawigację po budynkach uczelni połączoną z zapewnieniem bezpieczeństwa (infokioski, maty i ścieżki naprowadzające, tabliczki informacyjne wraz z nakładkami brajlowskimi na poręcze, itp.)

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: cwn@uph.edu.pl