Przejdź do strony startowej

ZARZĄDZENIE Nr 64/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany trybu postępowania przyznawania świadczeń dla studentów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH, zarządza się co następuje:
  • Do dnia 30 września 2020 r. wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne, stypendium Rektora oraz wniosek o zapomogę przesyła się do właściwego dziekanatu za pomocą poczty tradycyjnej lub za pomocą systemu ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej – UPH/skrytka). Tak jak do tej pory istnieje możliwość złożenia wniosku o stypendium specjalne w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami. 
  • W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 do przyznania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 regulaminu nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w § 5 ust. 4 regulaminu co oznacza, że w drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020, jest możliwość przyznania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi studentom, którzy studiują więcej niż 6 lat. Jednocześnie w dalszym ciągu obowiązuje ograniczenie związane z posiadaniem tytułu zawodowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Cały tekst Zarządzenia nr 64/2020 można znaleźć TUTAJ… 

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: cwn@uph.edu.pl