Przejdź do strony startowej

Plakat MRK 3 SRusza nabór do pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu. Do jej zadań należeć będzie wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia, a w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra Klimatu, w tym propozycji rozwiązań. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur do Rady, która będzie organem doradczym Ministra. Kandydować mogą osoby, które w dniu ogłoszenia naboru (22 kwietnia 2020 r.) ukończyły 13 lat, a jednocześnie nie miały ukończonych 26 lat. Na zgłoszenia czekamy do 29 maja 2020 r. (w przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą tradycyjną decyduje data wpływu przesyłki pocztowej na Kancelarię Ministerstwa Klimatu). Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go wraz z załącznikami do Ministerstwa Klimatu. Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa do 30 września 2020 r. Więcej informacji na temat kandydowania do Młodzieżowej Rady Klimatycznej można znaleźć TUTAJ... 

Regulamin naboru do Młodzieżowej Rady Klimatycznej...
Formularz zgłoszeniowy kandydata do Młodzieżowej Rady Klimatycznej...

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: cwn@uph.edu.pl