Przejdź do strony startowej

W dniach 20-26 lutego 2014 r. odbędzie się nabór uczestników do Projektu UPH w Siedlcach pn. "START (ujemy) z ECDL!". Projekt jest przewidziany dla niepełnosprawnych studentów naszej uczelni i przewiduje realizację 80 godzin kursu obsługi komputera i wykorzystania technik ICT w zakresie następujących modułów szkoleniowych: przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych. Kurs jest nieodpłatny i kończy się możliwością uzyskania Certyfikatu ECDL. W ramach projektu uczelnia zapewnia m.in: zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, materiały i pomoce dydaktyczne (pendrive, tablet, podręczniki), opiekunów, tłumaczy języka migowego, dowóz na zajęcia, wydanie certyfikatu i/lub zaświadczenia o ukończeniu kursu. 
                                                      

Dodatkowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać w siedzibie Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ul. ks. J. Popiełuszki 9, pokój nr 137 - Biblioteka Główna UPH) lub pod numerem telefonu (25) 643 17 39. Uczestnikami kursu mogą być tylko studenci Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, którzy maja aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dokumenty rekrutacyjne są przyjmowane w terminie od20 do 26 lutego 2014r. w biurze Centrum. Dokumenty można otrzymać w biurze Centrum. Dokumenty niezbędne do złożenia: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o niepełnosprawności, oświadczenie o statusie studenta, dowód osobisty, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.                                                                  

                                            Serdecznie zapraszamy!

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: cwn@uph.edu.pl