Przejdź do strony startowej

Polski Związek Niewidomych zaprasza osoby niewidome i słabowidzące do uczestnictwa w projekcie: "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III" mającym na celu zwiększenie szans tych osób na rynku pracy. Osoby z dysfunkcją wzroku, które zgłoszą się do projektu otrzymają Indywidualny Plan działania (IPD) oraz wsparcie dostosowane do zainteresowań, potrzeb i możliwości. W ramach projektu odbędą się również szkolenia z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych, kursy językowe, warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe i staże pracy. Ponadto pomoc otrzymają osoby z otoczenia: rodzina, przyjaciele i znajomi, aby mogli wspierać osoby niewidome w ich aktywizacji społecznej i zawodowej. Serdecznie zapraszamy.

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: cwn@uph.edu.pl