Przejdź do strony startowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Siedlcach zaprasza wszystkich do projektu: "Czas na biznes VI" realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku poniżej 30 lat lub powyżej 45 lat oraz osoby niepełnosprawne bez względu na wiek zamieszkujące powiaty: siedlecki, sokołowski, łosicki, węgrowski oraz mieszkańcy Siedlec. Celem projektu jest wsparcie samozatrudnienia 40 osób poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia merytorycznego i finansowego poprzez szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, doradztwo indywidualne oraz grupowe, bezzwrotną dotację inwestycyjną na rozwój przedsiębiorczości (40 tys.zł.), doradztwo specjalistyczne oraz finansowe wsparcie pomostowe (1000 zł miesięcznie wypłacane przez okres 6 miesięcy). Informacji na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu w WUP filia Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, II pietro, pokój nr 209, tel: 25 644 61 23 wew. 309.

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: cwn@uph.edu.pl