Przejdź do strony startowej

student asd 1Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny przystąpił do projektu pn. „Asystent studenta z ASD” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”), realizowanego przez DGA S.A w partnerstwie z Fundacją Sowelo. Celem projektu jest poprawa sytuacji neuronietypowych studentów (osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ASD) poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie efektywnego studiowania tych osób na Uczelni. Zapraszamy do udziału w projekcie studentów w spektrum autyzmu/zespołem Aspergera (ASD) ze studiów licencjackich, magisterskich a także ze Szkoły Doktorskiej oraz wszystkie osoby, które chciałyby pełnić funkcję Asystenta.
Więcej o projekcie można dowiedzieć się na stronie DGA (kliknij tutaj) oraz na stronie Fundacji SOWELO (kliknij tutaj).
 
Zapraszamy.


Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: cwn@uph.edu.pl