Przejdź do strony startowej

WAŻNA INFORMACJA


15 października 2021 r. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.


Wniosek należy wypełnić w systemie USOSweb. Wypełniony wniosek należy wydrukować z systemu USOSweb i wraz z załącznikami złożyć w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w terminie do 15 października 2021 r.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć: kopię Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał orzeczenia do wglądu), zaświadczenie o posiadaniu konta (może być wydruk z konta internetowego),  kopię aktu małżeństwa (oryginał do wglądu) w przypadku osób, które zmieniły stan cywilny.

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: cwn@uph.edu.pl