Przejdź do strony startowej

W dniach 29 - 30 września odbyły się Dni Adaptacyjne dla nowo przyjętych studentów z niepełnosprawnościami zorganizowane przez Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
Pierwszego dnia studenci uczestniczyli w szkoleniu dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie bezpieczeństwa w ramach projektu "UPH w Siedlcach - Uniwersytet MAXI" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr: POWR.03.05.00-00-A034/19-00.
Szkolenie odbyło się w formie on-line.
Drugi dzień rozpoczął się od spotkania z uczestnikami. W budynku Biblioteki Głównej UPH studentów przywitała Pani dr Monika Niedziółka - dyrektor Centrum Wsparcia Osów z Niepełnosprawnościami oraz pracownicy Centrum - konsultanci ds. studentów z niepełnosprawnościami oraz tłumacze języka migowego. Na początku studenci wzięli udział w szkoleniu bibliotecznym prowadzonym przez Pana Marcina Malika pracownika Biblioteki Głównej. Po krótkiej przerwie kawowej odbyło się spotkanie z władzami uczelni, na którym uczestników przywitała Pani Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga. Ciekawą ofertę Biura Karier zaprezentowała Pani Magdalena Trandziuk. Uczelniany Ośrodek Kultury na naszym spotkaniu reprezentował Pan Tadeusz Goc, który zachęcał do aktywnego uczestnictwa w kulturalnym życiu Uniwersytetu.  Pani Anna Kowalczyk - konsultantka ds. studentów z niepełnosprawnościami przedstawiła ofertę Centrum, wyjaśniła zasady ubiegania się o poszczególne formy wsparcia. Po przerwie obiadowej studenci udali się z przedstawicielami Centrum do siedzib Wydziałów, na których będą studiować. O bezpieczne dotarcie na miejsce zadbał Pan Jarek, który zasiadł za kierownicą naszego nowego samochodu, w pełni dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Kolejnym punktem spotkania było szkolenie BHP, które przeprowadził Pan dr inż. Wiesław Czeluścińskigłówny specjalista ds. BHP. Podsumowaniem intensywnego dnia było spotkanie z Panią dr  Eweliną Gutkowską- Wyrzykowską, dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w salach, w których prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Cieszymy się, że mogliśmy się spotkać. Mamy nadzieję, że dzięki temu szybko odnajdą się Państwo w studenckiej rzeczywistości.
Zapraszamy do biura Centrum, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Spotkanie odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanym z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: cwn@uph.edu.pl